Kullanıcı Sözleşmesi – Silk and Cashmere

Saat 11.00'e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir

Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır

Bu koleksiyonlara göz atın.

Bye Buy May: Tüm indirimlere ek + %30'a varan indirim

 

  1. GİRİŞ

 

Bu internet sitesine veya mobil uygulamaya girmeniz halinde bu internet sitesinde ya da mobil uygulamadaki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine yahut mobil uygulamaya girmeniz veya başkaca şekilde bağlanmanız halinde KULLANICI” sıfatını haiz olduğunuz, gerçek kişi için 18 yaşını doldurmuş, Tüzel kişi için yasal temsilcileri vasıtasıyla erişim sağlandığı anlamına gelmektedir.

 

  1. GENEL HÜKÜMLER, SORUMLULUKLAR VE ÇEREZ POLİTİKASI


Bu internet sitesine girilmesi; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan FABEKS DIŞ TİCARET A.Ş (FABEKS”) sorumlu değildir. FABEKS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


FABEKS, internet sitesine girilmesi ile kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiç bir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.


FABEKS, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.


FABEKS'in, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe FABEKS'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.


FABEKS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylayarak, FABEKS ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için tüm FABEKS bünyesindeki diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.

İnternet sitesinde veya mobil uygulama üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından yapılabileceği gibi FABEKS tarafından da yapılabilir. Ancak, FABEKS tarafından yapılacak üyeliğin iptali hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gerçekleştirilebilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir.

 

Kullanıcının işbu sözleşmeyi devir konusu etmesi, devri hükümsüz kılar. FABEKS sözleşmeyi feshetme, kısmen ya da tamamen devretme hakkına sahiptir.


Bu internet sitesi FABEKSin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.


FABEKS, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

FABEKS bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, SILK AND CASHMERE markası ve diğer markalar, www.silkandcashmere.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.


FABEKSin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


İnternet sitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler, gizlilik koşulları dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır.


Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren ya da sipariş verdiğinde işbu kullanıcı sözleşmesi yürürlüğe girmektedir. FABEKS, dilediği zaman işbu sözleşmeyi ve internet sitesinde bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı ve kullanıcı sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

SILK AND CASHMERE, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.


SILK AND CASHMERE, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta veya yorumlatmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler,

silkandcashmere.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla SILK AND CASHMERE iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.


Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı SILK AND CASHMERE kesinlikle sorumlu değildir.

SILK AND CASHMERE, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. SILK AND CASHMERE bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Müşteriler:

 

(a) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

(e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(g) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

(i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnimiz, başvuru formu ve diğer bilgiler ile politikalarımız için www.silkandcashmere.com web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması alanında bulunan metinlere erişebilir, haklarınızı öğrenebilir ve verileriniz ile ilgili tasarruflarınıza karar verebilirsiniz.

Müşteriler, silkandcashmere.comdan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kullanıcı hesabındaki üyelik bilgileri kısmında yer alan ‘’Kampanya duyuruları ile ilgili e-posta almak istiyorum.’’ Ve ‘’Kampanya duyuruları ile ilgili SMS almak istiyorum.’’ Ve ‘’ Kampanya duyuruları ile ilgili telefon ile bilgilendirilmek istiyorum.’’ işaretini kaldırarak veya gönderilen SMSlerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.silkandcashmere.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.silkandcashmere.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.


  1. YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu kullanıcı sözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır; İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkili kılınacaktır.


FABEKS DIŞ TİCARET A.Ş.