Mesafeli Satış Sözleşmesi – Silk and Cashmere

Saat 11.00'e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir

Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır

Bu koleksiyonlara göz atın.

Bye Buy May: Tüm indirimlere ek + %30'a varan indirim

MADDE 1 TARAFLAR

 

İşbu sözleşme aşağıda bilgileri yer alan SATICI ile www.silkandcashmere.com web sitesine isim, soyad, kullanıcı adı veya e-posta adresi gibi kişisel bilgileri ile kendisi tarafından belirlenen şifrenin girilmesi suretiyle web sitesine erişen ya da kredi kartı bilgileri ve fatura için gerekli isim, soyad, adres, telefon bilgisi gibi kişisel bilgileri giriş yaparak alışverişi tamamlayan kişiler arasında alışverişin tamamlanması öncesinde okunarak alışveriş sayfasındaki kutucuk işaretlenmek suretiyle akdedilmiş olacaktır.

 

SATICI

SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı                        : Fabeks Dış Tic. A.Ş. (Bundan böyle « Silk and Cashmere » veya                                      « SATICI » olarak anılacaktır.)

Adresi                         : Esentepe Mh. Büyükdere Cad. Assembly Ferko Signature Binası, No:175/B4 Şişli/ İSTANBUL

Telefon                       : 0212 360 09 90

E-posta adresi            : info@silkandcashmere.com

Ürün iade adresi       : FABEKS DIŞ TİC. A.Ş.

                                    Merkez Mah. Çobançeşme Cad. Sardunya Sok. No: 1

                                    Kağıthane/ İSTANBUL

                                    Telefon: 0212 321 33 33 (pbx) Faks: 0212 321 56 98

 

MADDE 2 - KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICInın SATICIya ait www.silkandcashmere.com İnternet Sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - CAYMA HAKKI

3.1 ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

3.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICIya faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.silkandcashmere.com İnternet Sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince ürünün ambalaj ve içeriğinin mutat kullanımı esnasında hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

3.3 Bu hakkın kullanılması halinde,

 • Üçüncü kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün faturası; eğer iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
 • İade formu,
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.

3.4 Bu belgelerin SATICIya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 14 gün içinde ürün SATICI tarafından iade alınır.

3.5 ALICI tarafından süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak cayma hakkının kullanılması kaydı ile, iade konusu ürünün kargo bedeli SATICI’ya ait olmak üzere karşılanacaktır.

3.6 Ürün SATICIya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICIya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın ürünle birlikte SATICIya gönderilmemesi durumunda ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.silkandcashmere.com İnternet Sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICInın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.silkandcashmere.com İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

4.2 Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir .

4.3 Ürün teslimatına ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır.

4.4 Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICInın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

4.5 Aksi öngörülmedikçe, sözleşme konusu ürün ALICI tarafından teslim alınmadan önce, bedelini tamamen ödemiş olmalıdır.

4.6 Sözleşme konusu ürün, ALICI tarafından belirtilen teslimat adresinde bulunmaması ve adreste bulunan kişilerce teslimatı kabul edilmemesi durumunda, SATICI, edimini ifa etmiş sayılacaktır. ALICI tarafından belirtilmiş olan adreste teslim alabilecek kimsenin bulunmaması halinde söz konusu ürünün teslimine ilişkin takibi ALICI’ya ait olup, bundan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.7 Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.8 Kargo firmasının, ürünü ALICIya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICIya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.9 ALICI, kargo firmasından ürün’ü teslim aldığı andaki gerekli tüm kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat aşamasından kaynaklanan herhangi bir sorunun varlığı halinde, ürün’ü kabul etmemek, kargo firmasının yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür.

4.10 SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.11 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.12 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması  ile sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içerisinde ALICI’ya bildirir ve ALICIya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebileceği gibi tahsil edilen tüm ödemeleri işbu bildirim tarihinden itibaren en geç ondört (14) gün içinde ALICI’ya iade edebilir.

4.13 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.14 Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICIya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir.

4.15 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ondört (14) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICInın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ondört (14) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICInın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

ALICI’nın ödül puanları kullanarak sözleşme konusu ürün’ü satın almak için SATICI’ya ödeme yapmış ise; aksi kararlaştırılmadıkça yine aynı süre zarfında puan olarak iadesi yapılabilir.

ALICI’nın satın almış olduğu üründen ödül puanları, hediyeler vb. (parasal değeri olan herşey) kazanmış ise; aksi kararlaştırılmadıkça ALICI’dan geri alınır.

Haksız ödül puanı kullanımı yahut ödül puanı kazanımının tespiti halinde işbu ödül puanlarının parasal tutarı SATICI tarafından ALICI’dan tahsil edilebilecektir.

4.16 SATICI tarafından tutulan tüm kayıtlar (bilgisayar, ses kayıtları vb.) işbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlığın giderilmesinde delil oluşturacak niteliktedir.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

5.1 Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, özel istek veya kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan mallar, SATICI’dan bağımsız olarak piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara bağlı şekilde fiyatı değişen mallar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

5.2 Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır

 • Her türlü kozmetik ürün
 • İç giyim ürünleri
 • Her türlü kişisel bakım ürünü

 

MADDE 6 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICInın temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICInın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICInın temerrüdünün SATICInın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

MADDE 7 – TARAFLARIN HUKUKİ BAŞVURU HAKKI

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, ALICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikâmetgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir. Tarafların sair hukuki hakları saklıdır.

 

MADDE 8 - TÜKETİCİNİN HAKLARI

 1. Ayıplı Mal

1.1 Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

1.2 Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

1.3 Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki (2) yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç (3) yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on (10) yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden faydalanılamaz.

1.4 Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

1.5 Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

1.6 Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun hükümleri uygulanır.

1.7 Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

 

 1. Garanti Belgesi

2.1 İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki (2) yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

2.2 SATICI; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

2.3 Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

2.4 Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, 2.2 ve 2.3 fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

2.5 Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.

 1. Garanti ve Tamir Süresi

3.1 Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki (2) yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

3.2 Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin iki (2) yıl olduğu kabul edilir.

3.3 Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

3.4 Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

3.5 Malın arızasının on (10) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

 

 1. Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü

4.1 SATICI malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

4.2 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

4.3 Tüketiciler, 4.2 fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici il ve ilçe hakem heyetine başvurabilir.

 

 1. Diğer Yükümlülükler

5.1 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

 1. a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir (1) yıl içerisinde en az dört (4) defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı (6) defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 2. b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

5.2 5.1 (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren ondört (14) gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici il ve ilçe hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

5.3 SATICI, tüketicinin belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

 

SATICI

FABEKS DIŞ TİC. A.Ş.